You need to enable javaScript to run this app.

Struktur Organisasi

  • Kamis, 01 April 2021
  • Staff Humas
  • 0 komentar

Kepala Sekolah              : Dra. Sholihah

Wakil Kepala Sekolah      : Drs. Islachuddin Yahya, M.Pd.

Waka. Kurikulum            : Yuli Mulyaningtias, S.Pd.

Literasi              : Izatul Laila, S.Pd.

Waka. Kurikulum Diniyah : Ahmad Fakhruddin, Lc., M.Ag.

Waka. Kesiswaan            : Florizqul Shodiq, S.Pd.

               Kurniati 'Azizah, S.Pd.

Tatib                  : Totok Puja Suseno, S.Pd.

Pembina OSIS     : Zaenal Abidin, S.Pd.            

Waka. Sarpras                 : M. Shohib, S.Pd.

Pustakawan         : Lilik Fitriyawati, S.S.

Koperasi              : Ahmad Fadlurrahman

Waka. Humas                  : Airin Islahiyatin, S.S.

Publikasi             : Khoirul Huda

Tata Usaha                      : Masyhuri Syaqrudin Nasrullah, S.Pd.

                                        Khoirul Huda

                                        Ziadatur Rif'ah

Keuangan / Administrasi   : Syarifah Azmi

Bagikan artikel ini:

Beri Komentar

Dra. Hj. Sholihah

- Kepala Sekolah -

Para pengunjung situs yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di situs SMP ISLAMIC QON GKB GRESIK ini. Bahwasanya kami...

Jadwal Sholat


print-jadwal-sholat

Guru
Semua Guru
Banner
Facebook
Instagram